U kunt ons bereiken op: +31 (0) 497 - 544 944
Toggle Nav
mobile icon
Winkelwagen

Service & Onderhoud

Momenteel dragen 12 eigen montage-, onderhoud- en serviceploegen er zorg voor dat onze kwaliteitsproducten over geheel Zuid-Nederland gemonteerd worden.

Onderhouds contract garagedeuren
De betrouwbaarheid van u garage en/of industriedeur wordt mede beïnvloedt door de wijze van het onderhoud van de deur. Preventief onderhoud kan u veel problemen en kosten besparen. Wij stellen het dan ook op prijs dat wij u hiermee van dienst kunnen zijn. In de vele jaren dat wij garage en industriedeuren monteren zijn wij tot de conclusie gekomen dat deuren waar jaarlijks 1 of meerdere malen (naarmate het gebruik van de deur) een onderhoudsbeurt aan gegeven wordt een langere levensduur hebben. Om het juist en probleemloos functioneren te waarborgen is periodiek onderhoud niet alleen noodzakelijk, maar sinds 1 Maart 1992 voor bedrijven en instellingen zelfs verplicht.

Wij adviseren u daarom dringend de deur(en) 1 of meerdere malen per jaar door onze ervaren en met het product bekende servicemonteurs te laten controleren. Mocht er toch onverhoopt een storing optreden dan zijn onze monteurs, verspreid over het zuiden van het land, altijd dicht in de buurt om u van dienst te zijn, tevens bent u er dan zeker van dat bij eventuele vervanging van onderdelen, dit originele onderdelen zijn.


ONDERHOUDSBEPALINGEN:
Het onderhoudscontract wordt uitgevoerd volgens onderstaande bepalingen:
De contractant verzekert dat de vermelden deuren en/ of elektrische aandrijvingen, welke deel uit maken van het contract, op de gestelde datum (nader te bepalen tussen DSN en klant) van dit contract in goede staat van onderhoud zijn en geen gebreken vertonen.

Bij deurinrichtingen welke langer dan 2 jaar in gebruik zijn, dient eerst een onderhoudsbeurt op basis van nacalculatie uitgevoerd te worden.

Het inspectie/ onderhoudscontract wordt 1 tot 2 maal per jaar volgens een zeer gespecificeerde controlelijst uitgevoerd,hierdoor voldoen de bovenvermelde deuren en aandrijvingen aan het gestelde punt 5.5 "onderhoud en reparaties" van P47 van de arbeidsinspectie "constructie en onderhoud deuren en beweegbare hekken".

Bedrijven en instellingen zijn verplicht hun deuren en aandrijvingen jaarlijks te laten controleren door ervaren vakmensen, indien ze hier in gebreke blijven kunnen ze hoofdelijk aansprakelijk gesteld worden voor alle schade die hier onder geleden word.

De prijs van dit inspectie/ onderhoudscontract wordt bepaald door de hoeveelheid en type deuren en aandrijvingen. Om u een indicatie te geven van de tarieven zie onderaan deze pagina. (Let op, dit is een indicatie, de tarieven kunnen veranderen).

De contractant draagt er zorg voor dat alle deurinrichtingen en aandrijvingen, vermeld in het contract, op moment van de afgesproken datum van inspectie volledig ter beschikking staan van D.S.N.

De inspectie/ onderhoudsbeurten worden op werkdagen van maandag tot en met vrijdag, gedurende de normale werktijden uitgevoerd. Uitzonderingen hierop moeten schriftelijk worden vastgelegd. Noodzakelijke hulpmiddelen, zoals stroom, hoogwerkers, dienen ter beschikking te worden gesteld, alsmede een hulpkracht in geval van uitwisseling van zware delen.

Het contract geldt voor een periode van 1 jaar vanaf de datum van ondertekening en zal stilzwijgend worden verleng met periodes van 1 jaar, indien geen van beide partijen 3 (drie) maanden voor het verstrijken van de termijn schriftelijk kenbaar heeft gemaakt het contract te willen beëindigen.
Deuren Specialist Nederland is gerechtigd eventuele prijsaanpassingen te gevolge van gestegen loonkosten e.d. in de contractprijzen van het daaropvolgende jaar door te berekenen.

De aangekruiste punten van de controlelijst welke gerepareerd c.q. vernieuwd moeten worden, dienen schriftelijk door de contractant in opdracht te worden gegeven aan D.S.N. Indien deze direct gevaar opleveren, zal de monteur, in overleg met u, overgaan tot reparatie c.q. vervanging van deze onderdelen.

Onderhoudscontracten kan u ook per e-mail aanvragen, ook kan u contact opnemen met de serviceafdeling van D.S.N.

Punt 5.5 in de publicatie van de arbeidsinspectie nr. P47 inzake deuren en beweegbare hekken.

Deuren moeten in goede staat van onderhoud verkeren, onderhoud en reparaties dienen door terzake kundige personen te worden verricht. Daarbij dienen de voorschriften van de fabrikant en\of leverancier in acht te worden genomen.

Periodiek onderhoud dient ten minste eenmaal per jaar te worden uitgevoerd, of zoveel vaker als de gebruiksomstandigheden dat noodzakelijk maken.

Ten behoeve van reparaties mogen alleen deugdelijke en voor het doel geschikte, materialen en werk- methoden worden toegepast.

De tarieven zijn als volgt:

Industrie:

1 deur € 85.00
2 deuren € 67.00 per deur
3 deuren € 60.00 per deur
4 deuren € 55.00 per deur
5 - 10 deuren € 50.00 per deur
11 en meer deuren op aanvraag

Elektrische aandrijving kost € 20.00 per aandrijving

 

Woningbouw:

1 deuren € 65.00
2 deuren € 55.00 per deur
3 deuren € 50.00 per deur
4 of meer op aanvraag


Inspectie/ onderhoud, inclusief voorrijkosten en arbeidsloon doch zonder onderdelen,per eenzelfde adres (in uw geval straat)